Dobro došli u online učionice Javne ustanove GIMNAZIJA OBALA Sarajevo!

Iako naši učenici i njihovi roditelji, kao i uposlenici škole, imaju određena znanja i iskustva o načinu realizacije online nastave, za one kojima je ovo prvi put (svakako je “pilot”) nekoliko opštih informacija i komentara.

Online nastava bi trebala/mogla imati mnogostruke efekte na razvoj i kompetencije naših učenika. Ovakav oblik nastave trebao bi da učenicima omogući da: uče bilo gdje i bilo kada, ne zavise od mjesta i vremena realizacije nastave, efikasno koriste svoje vrijeme, pravilno i kvalitetno koriste resurse informacono-komunikacionih tehnologija, unaprijede svoju odgovornost prema radu itd.  

Da bi stvorili ambijent u kojem će se realizovati online nastava, odlučili smo iskoristiti besplatanu kombinaciju programskih alata namjenjenih za elektronsko obrazovanje – Moodle (MUDL), čija je instalacija postavljena na mrežni server. 

Za realizaciju online nastave, predmetni profesori su pripremili lekcije (materijale predstavljene tekstom, u prezentacijama itd), ilustracije, zadatke i testove. Sve što su predmetni profesori pripremili učenicima će biti dostupno po online rasporedu koji je ugrađen u strukturu naše online nastave. Učenici će moći preuzimati materijale sa Web stranica predmeta (kurseva) i raditi svoje zadatke u vremenu od 8:00 do 20:00 sati po rasporedu za taj dan. Sljedeći dan, drugačiji raspored, drugačiji predmeti!